Order: Passeriformes

Family: Tyrannidae

Genus: Xolmis

Species: Xolmis rubetra

Common Name: Rusty-backed Monjita

Rusty-backed Monjita (Xolmis rubetra)
Rusty-backed Monjita (Xolmis rubetra)
Rusty-backed Monjita (Xolmis rubetra)