Order: Anseriformes

Family: Anatidae

Genus: Tachyeres

Species: Tachyeres patachonicus

Common Name: Flying Steamerduck

Flying Steamerduck (Tachyeres patachonicus)