Order: Passeriformes

Family: Tyrannidae

Genus: Xolmis

Species: Xolmis coronatus

Common Name: Black-crowned monjita

Black-crowned monjita (Xolmis coronatus)